Lokalizuj

Szukaj kategorii

Popularne kategorie

Ostatnia aktualizacja: 2016-04-12 10:19:57
Logo: Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek

Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek

Opis

Do zadań Centrum należy upowszechnianie kultury, promowanie twórców oraz edukacja kulturalna dzieci i młodzieży. CKK organizuje: - JaZZ i okolice – Międzynarodowy Festiwal Muzyki Improwizowanej oraz całoroczny cykl koncertów - Cykl koncertów promenadowych "Od Bacha do Beatlesów" - Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej "Interpretacje" - Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny "Dyktando" - Katowickie Spotkania Opery, Baletu i Operetki

- program artystyczno-edukacyjny dla dzieci "Future Artists"

- warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży "Muzyczna Scena Kameralna"

- warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży

- działania kulturalno-oświatowe "Ośrodek Edukacji Kulturowej"

- Letni Ogród Teatralny we współpracy z Teatrem Korez

W Centrum działają: Redakcja Kwartalnika Kulturalnego "Opcje", Ośrodek Edukacji Kulturowej, Muzyczna Scena Kameralna, Future Artists galerie: "Engram", "Sektor I", "Piętro Wyżej", "Pusta" oraz galeria Ściana Sztuki Dziecka i Galeria 5

GALERIA ENGRAM

Już od ponad sześciu lat Galeria Engram (wcześniej ASP) jest miejscem spotkania i dokumentowania sztuki artystów współczesnych, reprezentujących różne obszary myślenia o sztuce i jej funkcji w otaczającej i zmieniającej się rzeczywistości. Reprezentują oni często odmienne dyscypliny i tradycje, posługując się klasycznym warsztatem, jak i językiem nowych mediów. Szczególną intencją kuratora galerii jest stworzenie optymalnych warunków do prezentacji projektu artysty jako przekazu zawierającego prawdę, która pozwala ująć i zrozumieć rzeczywistość. Ważne jest również rozumienie aranżowania wystawy jako próby dialogu z autonomią terytorium galerii i znajdującego się w niej odbiorcy dzieła, który czasem ma szansę znaleźć się w obszarze-przestrzeni sztuki i dla sztuki.

Opiekunem i kuratorem galerii jest Krzysztof Kula - artysta grafik, absolwent ASP w Katowicach, aktualnie pracownik naukowy filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (Instytut Sztuki). GALERIA SEKTOR I Sektor I to działająca od 1998 r. galeria, której założycielem jest Leszek Lewandowski - artysta plastyk, mający w swym dorobku wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych. Specyfiką galerii jest prezentacja współczesnych trendów, kierunków, tendencji panujących w sztuce, zarówno w malarstwie, jak i rzeźbie (instalacje) oraz performance. Gośćmi "Sektora I" są zarówno artyści polscy, jak i zagraniczni. GALERIA PIĘTRO WYŻEJ Galeria Piętro Wyżej prezentuje wystawy o charakterze artystycznym, edukacyjnym, jak i komercyjnym. Regularnie gości wystawy pokonkursowe. Wspomaga także działalność stowarzyszeń kulturalnych i różnego rodzaju organizacji o zasięgu regionalnym oraz ogólnopolskim. Kurator, Grzegorz Jędrzejowski, współpracuje z twórcami profesjonalnymi, dbając o wysoki poziom i zróżnicowanie oferty galerii. GALERIA PUSTA Pomysłodawcą i założycielem działającej od 1993 r. Galerii Pustej jest Jakub Byrczek. Ideą, która przyświeca działalności tego miejsca, jest otwartość na wszelkie formy ekspresji wykorzystującej możliwości sztuki fotograficznej. Prezentować tutaj swoje prace mieli okazję artyści tej miary, co Jerzy Lewczyński, Natalia LL, Zofia Rydet, Stefan Wojnecki, Józef Robakowski, Antoni Mikołajczyk oraz wielu innych. Ponadto galeria może się poszczycić wystawami prac artystów spoza Polski - znanych w fotografii europejskiej i światowej - August Sander, Eva Rubinstein, Jan Reich, Andrzej Jerzy Lech, Jaroslav Benes. Specyfiką tego miejsca jest ukazywanie panoramy prac fotografików skupionych wokół idei fotografii kontaktowej i elementarnej, zarówno poprzez wystawy indywidualne, jak i cykl KONTAKTY - starający się przybliżyć publiczności coraz rzadszą dziś sztukę fotografii kontaktowej, identyfikującą to, co widoczne, bez odniesień w (...) konteksty społeczne czy wątki fabularne. Intencją tej fotografii jest sama fotografia". Z szerokiej działalności galerii należy wymienić tak ważne inicjatywy, jak prezentacje wystaw monograficznych dotyczących historii fotografii, a także coroczne prezentacje fotografii studentów Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. GALERIA ŚCIANA SZTUKI DZIECKA W Galerii prezentowane są prace wykonane przez dzieci w ramach projektu FUTURE ARTISTS. Dotychczasowe i obecna ekspozycje pokazują ogromny potencjał twórczy uczestników projektu. Dla każdego uczestnika warsztatów możliwość oglądania własnych prac na wystawie jest ogromnym przeżyciem. Ta silna więź łącząca dziecko z tworzonym dziełem, próba nawiązania twórczej relacji między pokoleniem dzieci i dorosłych artystów, oraz chęć zainspirowania dzieci do własnych działań twórczych, zadecydowały o założeniu przez Ewę Kokot - autorkę projektu FUTURE ARTISTS - dziecięcej galerii. Galeria Ściana Sztuki Dziecka objeta jest patronatem INSEA-POLAND - Międzynarodowej Organizacji Wychowania Przez Sztukę.

Wydarzenia

Brak wydarzeń

Mapa

większa mapka